O firmie

Biuro Nieruchomości PROPERTY posiada swoje oddziały w Toruniu i w Sopocie.
Założone w 2014 r. szybko stało się jedną z najlepiej prosperujących agencji nieruchomości w regionie.
Jesteśmy specjalistami na rynku nieruchomości, posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży. Działamy w sektorze nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.
Zapewniamy swoim klientom wysoką jakość usług, odpowiedni standard i bezpieczeństwo transakcji, ułatwiając formalnie i emocjonalnie kupno i sprzedaż nieruchomości.

Tajemnicą sukcesu PROPERTY jest zorientowanie na drugiego człowieka zarówno wewnątrz organizacji - doradców i współpracowników, jak i na zewnątrz - klientów i konkurencję.
Wzajemne poczucie wspólnoty jest gwarantem dobrej atmosfery pracy, co ma dalsze przełożenie na pozytywne relacje z naszymi klientami.

Dostarczamy agentom potrzebnego wsparcia na każdym etapie rozwoju i oferujemy korzystny system wynagrodzeń.
Charyzmatyczne przywództwo zapewnia nam ciągłe doskonalenie i rozwój oraz wspólne realizowanie wizji i strategii firmy, opartej na poczuciu wspólnoty z ludźmi, z którymi pracujemy.